سرویس و نگهداری

در دوره ضمانت و پس از آن ؛ شرکت پومر آمادگی خود را جهت عقد قرارداد سرویس و نگهداری قفسه خود و دیگر شرکت های همکار به مشتریان و سازمانهای اعم از خصوصی و دولتی اعلام می‌دارد.

نحوه انجام سرویس قفسه ریلی بایگانی

نحوه ای انجام قرارداد بدین صورت انجام می‌پذیرد که شرکت پومر موظف است طی دوره های تعیین شده  نسبت به اعم از

  • روغن کاری گیربکس ها
  • تنظیم فرمان ها
  • رگلاژ
  • شیب های احتمالی پیش آمده
  • تعویض قطعه معیوب
  • تعویض قطعه غیر استاندارد

و دیگر تنظیمات قفسه ریلی بایگانی در جهت بهبود اقدام نماید.

از ویژگی های این نوع قرار داد ( سرویس و نگهداری قفسه ریلی بایگانی ) می‌توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  • بعد ازقرارداد سرویس و نگه داری -همیشه سالم و سهولت استفاده در تمام زمان مورد استفاده به چشم می‌آید.
  • در دوره قرارداد مشتریان شرکت پومر متعهد به بازدید بصورت ماهیانه و چک کردن قطعات وگریس کاری و شیب گیری می‌باشد.
  • در دوره قرارداد شرکت پومر متعهد است بعد از تماس مشتریان حداکثر ظرف 48 ساعت به تعهدات خود عمل نماید.
  • جلوگیری از آسیب های غیرقابل جبران ( خرد شدن چرخ دنده ها و … ) که در صورت این اتفاق تنها راهکار تعویض قطعه آسیب دیده می‌باشد.

شرکت پومر سال ها سابقه حرفه ای در زمینه قفسه بایگانی را دارا می‌باشد،درطول این زمان شرکت پومر افتخار دارد که همکاری خوبی را با سازمان ها، ارگان ها، نهاد ها و بیمارستان ها و… را در کارنامه خود داشته باشد.