از آنجا که سیستم های بایگانی ریلی دارای عمر مفید بالایی می‌باشند و معمولا چند ده سال عمر می‌کنند نیاز به جابه جایی (مونتاژ و دمونتاژ قفسه) سیستم های بایگانی ریلی از اهمیت وافری برخوردار می‌گردد، لذا شرکت پومر در جهت (مونتاژ و دمونتاژ قفسه ریلی) کلیه قفسه های بایگانی ریلی، قفسه های بایگانی ثابت، قفسه های بایگانی کشویی-ترکیبی، قفسه های بایگانی کتابخانه ای، قفسه بایگانی ریلی مکانیکی و.. را به گونه ای (خار و پین) طراحی نموده است که به راحتی قابلیت جابجایی (مونتاژ و دمونتاژ قفسه) از مکانی که قفسه در آنجا نصب شده است به مکان جدید را دارا باشد قابلیت مونتاژ و دمونتاژ در کمد ریلی از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که به کمک این امر (مونتاژ و دمونتاژ قفسه) بسیاری از مشکلات کاربران در خصوص افزایش ظرفیت قفسه ریلی برطرف خواهد گردید یکی از نکات مهم در زمینه مونتاژ و دمونتاژ قفسه ریلی نحوه و کیفیت مونتاژ و دمونتاژ قفسه ریلی می‌باشد به گونه ای که کوچک ترین مشکلی پس از اجرای مونتاژ و دمونتاژ کمد ریلی در کیفیت محصول رخ ندهد. باز و بسته کردن کمد بایگانی یا مونتاژ و دمونتاژ کمد بایگانی به عوامل زیادی بستگی دارد تا باز و بسته کردن کمد بایگانی (مونتاژ و دمونتاژ کمد بایگانی) با کیفیت بالا صورت پذیرد. اولین عامل برای کیفیت باز و بسته کردن کمد بایگانی ریلی یا ثابت کیفیت اولیه کمد بایگانی ریلی است اگر محصول اولیه از کیفیت  بالایی برخوردار نباشد در حین باز و بسته کردن کمد بایگانی (جابجایی کمد بایگانی ریلی) باید قطعات ضعیف و فرسوده تعویض شوند