نوشته‌ها

مزیت قفسه بایگانی ریلی نسبت به قفسه بایگانی مکانیکی

مزیت سیستم بایگانی ریلی برقی- الکترونیک نسبت به قفسه بایگانی ریلی مکانیکی

اگر شما عزیزان هم مانند بسیاری از افراد دیگر درگیر نگهداری پرونده و اسناد و مدارک، زونکن و غیره هستید  و مکانی مناسب برای نگهداری آنها پیدا نمی‌کنید پیشنهاد مجموعه پومر این است که از بایگانی ریلی (قفسه بایگانی ریلی) استفاده کنید. قفسه بایگانی …